צור קשר

חלוקת רכוש

אישה מהדור הישן תשלם 58,500 הוצאות משפט
אישה מהדור הישן תשלם 58,500 הוצאות משפט - 10/02/2016

 

חושבים שהמטרה מקדשת את האמצעים? טעיתם!

בתמ"ש – 33261-10-13 – תיק של משרדנו, שופטת בית המשפט לענייני

משפחה, כב' השופטת תמר סנונית-פורר,מחייבת אישה בהוצאות משפט

גבוהות מאד, בסך של 58,500 ₪  ומסבירה מדוע יש צורך ואף הכרח

לחייב בהוצאות ממשיות בתביעות ממשיות כגון זו, אשר נוהלה לחינם,

ונדחתה ברובה, לאחר שניתנו למעלה מ-50 החלטות בתיק, והתקיימו

מספר לא מבוטל של דיונים, וקובעת כי אין מקום בחלוף 18 שנה, כי

בית משפט יהרהר ויערער בהתנהלות הכלכלית השו טפת של המשפחה.