צור קשר

מזונות

מזונות ילדים
מזונות ילדים - 07/04/2013

אחת השאלות המדאיגות גברים ונשים כאשר הם נמצאים בפתחו של הליך

הגירושין הוא גובה ההשתתפות במזונות ומדור הילדים.  גובה ההשתתפות 

של האב במזונות ילדיו מושפע מנסיבות רבות, הפורטות במאמר זה.

 

מזונות לילדים מעל גיל 18
מזונות לילדים מעל גיל 18 - 07/04/2013

על אף שקטין מגיע לבגרותו בגיל 18,  מוטל על האב חיוב בתשלום מזונות

לילדיו בתקופת השירות הצבאי, בגובה שליש מתשלום המזונות אשר שולמו

לילד ערב גיוסו לצבא. מהו מקור החיוב?

 

מזונות אשה
מזונות אשה - 07/04/2013

החוק קובע כי מזונות האשה ידונו על פי הדין הדתי של בני הזוג. כאשר שני

בני הזוג יהודים,  אשה תהיה זכאית למזונות ומדור במקרים מסוימים ובלבד

שהיא עדין נשואה לבעלה. בפקיעת נישואיה, האשה תאבד זכותה למזונות.

 

 

 

 

 

מזונות אזרחיים
מזונות אזרחיים - 07/04/2013

במקרים מסויימים, נשים או גברים    (ואף במקרים של בני זוג מאותו מין)

יהיו זכאיים לדמי "מזונות אזרחיים" מבן הזוג אשר מצבו הכלכלי טוב יותר.

מהם למעשה מזונות אזרחיים, ומתי ניתן לזכות בהם?