צור קשר

גישור-מה זה בעצם ?


 

הליך הגישור מתאפיין בפשטות, בראיה עניינית של הסכסוך הנידון ובה בעת בראיה רחבה של אינטרס הצדדים. זהו הליך המתנהל כדיון פתוח, חופשי, באווירה מכבדת ואמפתית הנערך במספר פגישות. בנוסף לפגישות המשותפות, המגשר לרוב בוחר להיפגש עם כל צד בנפרד על מנת להבין את הדברים לעומקם. בפגישות אלו ניתן לחשוף מידע ועמדו שהיו מוסתרות ללא חשש שאלו ישמשו את הצד השני. מידע זה ישמש רק את המגשר בקידום הסכסוך לפתרון מיטבי עבור הצדדים. בשונה מאופציות אחרות שעומדות בפני הצדדים, בהליך הגישור לא יכפה המגשר את הפתרון על הצדדים.

 

מה קורה בהליך?

תוך כדי הליך הגישור, לעיתים הצדדים לומדים דברים חדשים על עצמם ועל הצד השני, דברים שהם לא ידעו קודם, או נכון יותר לומר שפשוט לא ראו אותם. במהלך הגישור, מתקיים דיאלוג בין הצדדים, ממנו ניתן לזהות את  העמדות אשר כל אחד מהם מציג. העמדות מתורגמות לצרכים או אינטרסים של הצדדים. מניתוח והבנת הצרכים ניתן ליצור חלופות חדשות שמתוכן על פי רוב נוצרות ההסכמות. מדובר בהליך קצר יחסית, בן מספר פגישות, כאשר קצב ההתקדמות תלוי בעיקר בצדדים לגישור. הליך הגישור מתבצע בהסכמה. תכלית ההליך הוא רצון הצדדים לפתור את המחלוקת בדרכי נועם. לצדדים יכולת להמשיך או לפרוש מהגישור בכל שלב ושלב בהליך. כל פרטי ההליך חסויים ובמידה וההליך מסתיים ללא הסכם, חל איסור להשתמש בחומר שנמסר בהליך הגישור בעת ההתדיינות המשפטית בין הצדדים היה וההליך יתנהל בבית משפט

 

יתרונות הגישור על פני ההליך המשפטי

 

בגישור, ההליך כולו בשליטת הצדדים. הצדדים יכולים להפסיק את ההליך בכל שלב ולהמשיך את ההתדיינות בערוצים המשפטיים. לעומת זאת, בהליך המשפטי, צד אינו יכול להפסיק את הדיון המשפטי אחת שהחל ההליך המשפטי, השליטה עוברת לידי בית המשפט וההליך מנוהל בכפייה והסמכות הנה חיצונית.

 

תוצאות ההליך - הסכם

בגישור, הצדדים למעשה מנסחים את ההסכם בעצמם ותוצאות ההליך ותוכן ההסכם הנו בשליטתם, ומתייחס לצרכים העמוקים ביותר של הצדדים. גם כאשר המגשר מציע הצעות מטעמו לצדדים, אין לו סמכות לכפות אותן עליו. לעומת זאת, בהליך המשפטי, לצדדים אין שליטה על תוצאות ההליך, שנותרות מעורפלות לכל אורך הדרך. אופן ניהול הדיון בבית המשפט על פי רוב אינו מאפשר לשופט להכיר לעומק את צרכי הצדדים. כמו כן, כאשר צדדים מגיעים להסכם מתוך הסכמה פחותים הסיכויים שמי מהם יבקש לשנותו. לא כך בהסכם שנכפה חיצונית לצדדים, העשוי להביא לכך שאחד מהם, זה שאינו שבע רצון, יבקש לשנותו בהזדמנות מתאימה.

 

כמה זמן נמשך הליך גישור?

הליכים משפטיים הנם ארוכים מאד. אורך חיים של תיק ממוצע בארץ נע סביב 10 חודשים (כולל את כל בתי המשפט, בערכאה אחת בלבד), כאשר תיקים סבוכים עשויים להמשך שנים רבות. לעומת זאת, בהליך הגישור ניתן להגיע להסכם בתוך מספר פגישות, ובתוך כחודש לסיים את ההליך.

 

נושאי המחלוקת

נושאים רבים, כגון מוניטין, פוטנציאל השתכרות, תשלום פנסיה תקציבית, ומשמורת משותפת, הנם נושאים שאין בהם בהירות והפסיקה והחוק לא נתנו מענה מקיף לשאלות העולות בנושאים אלה. הגישור הנה הפלטפורמה היחידה בה ניתן לדון ולהגיע להסכמה בנושאים אלה.

 

אופי הליך הגישור

בעוד ההליך הגישורי הנו אינטימי, רגיש, מאפשר להביע רגשות ומאוויים, ומאפשר שמירת סודיות מוחלטת של הנאמר בחדר הגישור, ההליך השיפוטי הנו קר, מנוכר וטכני וחלקים ממנו הינם פומביים.

 

היום שאחרי

בעוד שלאחר מאבק משפטי נותרים הצדדים ניצים ועוינים, ההליך הגישורי מאפשר שמירה על מערכת יחסים ותקשורת תקינה לעתיד. היתרון הוא עצום, בעיקר כאשר מדובר בגישור משפחתי, או בגישור לגירושין שמעורבים בו ילדי בני הזוג.