צור קשר

הסכם הורות משותפת

 

 

 

העידן המודרני והחברה הדינאמית והמשתנה, יצרו תאים משפחתיים חדשים ואופי חדש למערכת המשפחתית, אשר היינו מורגלים אליהם קודם לכן. בני זוג מאותו מין, בני זוג החיים יחדיו ללא נישואין כידועים בציבור, אימהות חד הוריות ואבות חד הוריים.

עם ההתקדמות הטכנולוגית הרפואית בתחום הפוריות, מסגרת של הולדת קטינים מחוץ לחיי הנישואין ומערכת יחסים המושתת על הורות משותפת, הפכה לנפוצה ומקובלת בחברה הישראלית, הטכנולוגיה, מאפשרת לשני אנשים החפצים להיות הורים אך לא מעוניינים ללדת ילד במתכונת חד הורית, לבנות תא משפחתי יחדיו, מבלי להנשא ועל אף שאינם ידועים בציבור. בחירה זו, הופכת את הצדדים לבני משפחה, מתוקף היותם הורים לילד אחד.

מכיוון שתופעת ההורות המשותפת הולכת ונפוצה יותר, החלו ההורים העתידיים להתחייב ביניהם בהסכמים אשר מגדירים את היקף הזכויות והחובות של כל אחד מההורים. הסכמים מסוג זה מאפשרים לשני ההורים שקט ובטחון כי הם יכולים להסתמך אחד על השני לאור ההסכם שהתחייבו עליו שהוא חוזה בין הצדדים לכל דבר.

 

מהם הנושאים שניתן לסכם בהסכם ההורות המשותפת?

 

הסכם הורות משותפת, הוא הסכם אשר נותן מענה לכמה שיותר שאלות ומצבים שהצדדים עשויים להיתקל בהם בעתיד. ועל כן, יש לסכם בהסכם את הנושאים הבאים:

נושאים טרום הריון – מה יקרה עם החומר הגנטי של הצדדים בעתיד, מה מידת המחויבות להמשיך בתהליך של שני הצדדים ומה יהיו תנאי הפרישה מההליך, מי נושא במימון הליך ההפריה, אילו בדיקות יבצעו הצדדים ואלו לא? מה יהיה מנגנון קבלת ההחלטות הרפואיות במהלך הליך ההפריה?

מערכת היחסים הכלכלית – הגדרה ברורה של הפרדה רכושית של הצדדים, על ממנת שהליך ההריון והלידה לא ייצר מחוייבות כלכלית כשל ידועים בציבור, או כוונת שיתוף בנכסים של הצדדים.

נושאים שלאחר הלידה – שם הילד, שם משפחתו, מקום מגורי הצדדים, חשיפה לבני זוג חדשים, מערכת יסחים עם המשפחות המורחבות של ההורים המיועדים.

משמורת, הסדרי ראייה, מזונות, והשתתפות בעלויות גידול ואחזקת הילד.

ומה אם יהיו יותר מעובר אחד?

 

מה יהיה התוקף המשפטי של ההסכם?

 

עד היום, בית המשפט לענייני משפחה נהג לתת תוקף של פסק דין להסכמים מסוג זה, רק בסעיפים הנוגעים להתחייבויות שבין הצדדים אף לפני שנולד הילד, אולם בכל הנוגע להתחייבויות הקשורות לילד עצמו, בית המשפט יאשר את ההסכם רק לאחר לידת הילד.

עד למועד הלידה להסכם בין הצדדים, אשר ייחתם על דעתם, יהיה תוקף חוזי, כלומר תוקף של חוזה והפרתו משמעותה הפרת חוזה שנכרת בין הצדדים.

 

כך או כך, מומלץ לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה, משום שאישור הסכם ומתן תוקף של פס"ד להסכם הורות מסוג זה, עשוי להעמיק את תחושת המחויבות של הצדדים אחד כלפי השני, ולשמר את ההסכמות וההבנות שבין הצדדים ולהעניק להם יציבות לאורך זמן.