צור קשר

התנגדויות לצוואות

 

 

 

מהות חוק הירושה היא כי למוריש חופש מוחלט לצוות את רכושו כראות עיניו. מסיבה זו, כאשר המוריש מחליט להעדיף זוכה אחד על פני זוכה אחר, או מחליט לנשל בן משפחה קרוב, עשוי אותו משפחה לעתור לבית המשפט לביטול הצוואה.

 

בלא מעט מקרים, עותרים בני משפחה של נפטר לבית המשפט בעתירה לביטול צוואה. במדינת ישראל, מהות חוק הירושה היא חופש מוחלט לצוות מה שהמצווה מבקש. החוק אינו מגביל אדם לנשל נירשותו בן זוג או ילד. מסיבה זו, במקרים רבים בהם מצווה נישל בן משפחה, ינסה אותו בן משפחה לבטל את הצוואה על מנת שהעזבון יחולק על פי החוק ובכך עשוי לזכות בחלק מהעזבון.

 

העילות לביטול צוואה רבות. הבולטות שבהן:

 

השפעה בלתי הולמת – כאשר אחד היורשים השפיע על המצווה באופן לא הגון להוריש לו את רכושו באופן לא שיוויוני.עילה זו נפוצה במקרים בהם המצווה היה תלוי רגשית או פיזית בזוכה בצוואה.

 

צוואה בלתי חוקית, פגם מהותי בעריכת הצוואה – החוק מגדיר באופן מפורש כיצד יש לערוך צוואה. פגמים מהותיים בצוואה עוים לגרור אחריהם ביטול הצוואה כולה או חלקים ממנה.

 

צוואה סתומה – צוואה שנכתבה על ידי מצווה, אך לא ניתן להבין ממנה מה הייתה כוונת המצווה, בטלה.

 

כאשר המצווה לא היה כשיר לצוות ולערוך צוואה – המדובר בעיקר במצבים בהם אנשים ערכו צוואתם בהיותם מבוגרים ולא כשירים מבחינת קוגניטיבית, או נפשית.

 

צוואה לטובת עדים – כאשר זוכים בצוואה היו עדים לעריכת הצוואה, הצוואה בטלה.

 

כפיה או איום – כאשר הזוכה בצוואה איים על המצווה או אנס אותו לערוך את הצוואה כפי שנערכה.

 

קיומה של צוואה מאוחרת – במקרים בהם הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, ויש בידי המתנגד לה צוואה אחרת, כשירה, שנכתבה במועד מאוחר יותר מהצוואה הנדונה, ככל הנראה תבוטל הצוואה הישנה.

 

צוואה שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של הצוואה - בטלה .

הפסיקה קבעה כי על המצווה להיות בדעה צלולה ולפרש נכונה את המציאות הסובבת אותו בעת עריכת הצוואה. שלושה תנאים שצריכים להתקיים על מנת שהצוואה תהיה כשירה:

  • מודעות המצווה לעובדה שהוא ערך צוואה
  • ידיעתו בדבר היקף רכושו ויורשיו
  • מודעותו באשר לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו