צור קשר

מה נפסק ידועים בציבור

 

 

בני זוג שנפרדו לאחר 7 שנות חברות אינם ידועים בציבור

 

 

עובדות המקרה

זוג צעיר, חי ביחד תקופה ארוכה בקשר המלווה בפרידות, שהסתיים סופית לאחר 7 שנים. האישה תובעת ומבקשת מבית המשפט להכיר בה כידועה בציבור של הגבר, ובעקבות זאת לזכות במחצית מן הרכוש המשותף שצברו במהלך חייהם המשותפים. הגבר טוען כי לא היו ידועים בציבור וכי לא הייתה כל כוונת שיתוף בנכסים מצידו.

האישה, בחרה שלא להביא עדים כלשהם - מכרים, חברים, קרובי משפחה, גורמים מולם עבדה בעסק, או מסמכים וראיות להוכחת טענותיה לגבי מהות יחסיהם. בית המשפט קבע, כי האשה לא הוכיחה כי מערכת היחסים בינה לבין הגבר, הבשילה לכלל מעמד של "ידועים בציבור."

 

מה קבע בית המשפט?

 

בית המשפט קובע כי יש מקום להבחין בין בני זוג מבוגרים (לרוב אחרי גיל הפוריות של האישה), בהם עוסקים מרבית מפסקי הדין בעניין "ידועים בציבור" לבין בני זוג צעירים, אשר מחליטים לחיות יחד בתקופת ניסיון ובחינה הדדית לקראת גיבוש החלטתם בדבר מיסוד הקשר בעתיד.

 

במקרה זה התובעת מצאה עצמה בקשר ארוך בן 7 שנים, אותו קיוותה למסד. גם אם בצר לה, האמינה בתום לב שעתיד הקשר לנישואין, אין בכך בכדי להעניק לקשר זה מעמד של "ידועים בציבור". משנקבע כי הצדדים אינם "ידועים בציבור", אין סמכות לבית משפט להידרש לטענות בדבר שיתוף עסקי ו/או רכושי כזה או אחר. על כן, נדחתה טענתה של התובעת.