אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך

לקחת אחריות על עצמנו 

אנשים שניהלו את חייהם בעצמאות כלכלית, עסקית, ומשפחתית, בוחרים להסדיר את תקופת חייהם בה חלילה לא יוכלו עוד להיות עצמאיים. כדי שתוכלו להחליט על עתידכם גם אז, להמשיך לדאוג לעניינכם על פי דרככם – החוק מעניק לכם את הכלים לכך. 

כשאדם כבר נמצא במצב בו אינו יכול לקבל החלטות, הדרך היא המשפטית להתנהלות, היא למנות לו אפוטרופוס. 

אולם, ביכולתכם להסדיר מראש כיצד תרצו שינהגו בכם, כאשר אתם עדיין כשירים לקבל החלטות. לשם כך ניתן להכין מסמך ייפוי כוח מתמשך, בעזרת עורך-דין שהוכשר לכך. 

במצבי ביניים, כלומר במצב חולי אך כשתפקודכם עדיין סביר – תוכלו לבקש שימנו מי מטעמכם שיהיה מסייע ותומך החלטות, אך אתם תהיו אלה שתכריעו.

מינוי אפוטרופוס – הניסיון לשמור על חירות קרובינו 

כשאדם נמצא במצב בו אינו יכול לקבל החלטות עבור עצמו (כגון: ילד, קשיש, חסר ישע), בשל מגבלות פיזיות או קוגניטיביות, קרובי משפחתו יכולים לבקש למנות עבורו אפוטרופוס. תפקיד האפוטרופוס לקבל החלטות לגבי האדם שמונה לו אפוטרופוס ולהוציאן לפועל. החוק קובע כי כל אדם יכול לשמש אפוטרופוס: קרוב משפחה או כל אדם אחר, עורך-הדין, תאגיד, או עובד במוסד הקרוי אפוטרופוס הכללי. 

הבקשה מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה ומפרטת את הסיבה למינוי, באילו תחומים (החל ממינוי זמני לביצוע פעולה רפואית חריגה ועד למינוי לכל החלטה הקשורה גוף או ברכוש) ולכמה זמן. במידה וניתן, מצרפים את עמדתו של מי שמעוניינים למנות לו אפוטרופוס. אם בית המשפט ייווכח כי ללא אפוטרופוס, זכויות האדם נפגעות ואין דרך אחרת להבטיח זאת, הוא ייעתר לבקשה. 

עד לפני מספר שנים, ברירת המחדל הייתה למנות אפוטרופוס למי שאינו כשיר לקבל החלטות באופן עצמאי.  למעשה, מינוי אפוטרופוס הוא הליך חריג, כיוון שהוא נוטל את חירות האדם לבחור ולהחליט בכל הנוגע לגורלו ולניהול רכושו. כדי לצמצם זאת, הוקמו בשנים האחרונות שני מנגנונים:

  • מינוי מיופה כוח 
  • מינוי תומך החלטה 

ייפוי כוח מתמשך – לקחת אחריות על עצמנו 

הסדר משפטי, שנולד מן הרצון לאפשר לכם לקבל החלטות עבור עצמכם, ולהימנע ממינוי אפוטרופוס. בייפוי כוח המתמשך, אתם אלה הבוחרים אדם אשר יהיה מיופה כוח מטעמכם ויוציא לפועל את ההנחיות שאתם תתנו לו מראש, כבר היום, כיצד לנהוג בעניינכם שלכם במקרה שתגיעו למצב בו לא תוכלו לעשות זאת בעצמכם. 

בהתחלה לא הבנתי שום דבר. פיסקתי מחדש. תראי שזה בסדר.

ייפוי כוח מתמשך מסדיר:

  • עניינים אישיים – כגון קביעת מקום מגורים, בריאות, ענייני גוף ונפש ועוד. 
  • רכוש – אופן הטיפול בענייני הרכוש שלכם.

בכל עת בה אתם עדיין כשירים, תוכלו לבטל את מינוי מיופה הכוח שמיניתם בהתאם להוראות החוק. 

תומך החלטה – לקבל סיוע כדי להחליט 

ההסדר מיועד לבגירים (מעל גיל 18), המסוגלים להחליט עבור עצמם, אך מתקשים לאסוף או להבין מידע הנדרש לקבלת ההחלטה ולמימושה. 

הבקשה בדרך כלל מוגשת ביוזמת בן משפחה קרוב, המתרשם כי יש צורך במינוי כזה.

בית המשפט לענייני משפחה יבחן את הבקשה, ובהחלטתו יפרט את סמכויות תומך ההחלטה. ניתן למנות קרוב משפחה, חבר, מתנדב ללא שכר או תומך החלטות בשכר. 

מינוי אפוטרופוס ותומך החלטה, מתבצעים כאשר המשפחה כבר מתמודדת עם קושי קיים של יקירה. ייפוי הכוח מתמשך מיועד למצבים בהם אתם עדיין יכולים להחליט לגבי הטיפול בעניינכם. אשמח לבחון, לייעץ ולהעניק שירות לכל אחד ממקרים, כדי לשמור על ערך חירותכם היקר מכל.

 כאן תבוא הכתבה של האפוטרופסות

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5694050,00.html

CONTACT

לקביעת פגישה, יש להשאיר פרטים: