מיסוי פנסיה תקציבית

מיסוי פנסיה לאחר גירושין?
פסק דין תקדימי מתקן את אי השוויון בחלוקת נטל המס!

פסק דין של משרדנו, ניתן לאחרונה בבית דין רבני באשדוד קבע לראשונה, כי גמלאי שהתגרש והינו בעל פנסיה תקציבית, רשאי לבצע תכנון מס ולדווח על הפנסיה כמשכורת שנייה ולא כהכנסה ראשונה, כפי שחויב עד כה, גם אם בן הזוג השני יפסיד מכך.

פסק דין זה, שהוביל לתיקון החוק הנוגע לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג, משנה את המציאות המשפטית שנהגה עד כה, בכל הקשור למיסוי פנסיה לאחר גירושין. בעקבותיו, יוכלו חלק מהגמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית, או לכל פנסיה צוברת זכויות, ליהנות מהטבת מס ששוויה יכולה להגיע לכמה מאות ואף לכמה אלפי שקלים בחודש.

מהו השינוי למעשה?
עד למתן פסק דין זה, חוקי המס בישראל אפשרו לכל נישום לבצע תכנון מס בין הגמלה לבין ההכנסה הנוספת מעבודתו לאחר הפרישה, ולקבוע אילו מההכנסות תדווח כהכנסה ראשונה כדי שממנה ינוכה המס השולי הנמוך.

עד היום – כאשר מדובר היה בגמלאי שהתגרש, עם פנסיה תקציבית צוברת זכויות, הוא חויב על ידי הערכאות המשפטיות לדווח על הגמלה כהכנסה הראשונה ממנה ינוכה המס השולי הנמוך, במטרה שלא לפגוע בחלק שמועבר לבן/בת הזוג לשעבר.

מה אומר החוק החדש – חוק חדש לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, שנחקק לאחרונה, בא להקל על בני הזוג לגבות את חלקם מהגמלאי, לאחר הפרידה, ולהבטיח תשלום קצבת שארים לבן הזוג לשעבר, לאחר מות הגמלאי. החוק אינו קובע הוראות בדבר הזכות לתכנן מס.

בית הדין הרבני קבע בפסק הדין – כי כל זכות שלא הוסדרה בחוק באופן מפורש, ושלא נקבע לגביה באופן מפורש באילו תנאים בן הזוג לשעבר רשאי להתנגד לפעולות הגמלאי מול הקרן החוסכת, זכות זו נותרת ברשותו של בן הזוג הגמלאי.

והתוצאה?
הגמלאי רשאי לבצע תכנון מס כרצונו, גם אם בן הזוג לשעבר יקבל סכום קטן יותר מסך הגמלה.
פסק דין זה רלוונטי לכל מי שזכאי לפנסיה תקציבית, לרבות גמלאי צה"ל, משטרת ישראל, משרד ראש הממשלה, ועובדי המדינה במשרדי הממשלה השונים, כגון משרד החינוך, משרד הבריאות, ומשרד המשפטים, שחוסכים בפנסיה תקציבית, צוברת זכויות.
וזה לא הכל – החוק תקף גם בקרב מורים, שוטרים, אנשי קבע, שיוצאים לפנסיה מקדמת, שעקב גילם הצעיר הם ממשיכים לעבוד בזמן שהם מקבלים גמלה.
שימו לב, למטבע יש שני צדדים
מצד אחד – פסק דין זה עלול להחריף את מאבק הסמכויות בין בני זוג, בשעה שהם צריכים לבחור בערכאה המשפטית, שתדון בחלוקת רכושם, בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני.

מצד שני – פסק דין זה מתקן את אי השוויון בחלוקת נטל המס, כשעד לחוק זה, הגמלאי נדרש לשלם את כל המס על הגמלה, כשבן/בת הזוג לשעבר נהנו מחלקם בפנסיה ששולמה להם, בנוסף לשכר החודשי שלהם וכל זאת מבלי לשלם מס על תוספת שכר זו.