גירושין ופרידה

גירושין או פרידה מבן זוג, הם הליכים טעונים ומורכבים, בהם שני אנשים שקשרו את גורלם יחד, וחלקו תקופת חיים באהבה ובשותפות, נאלצים להסדיר ביניהם את הנושאים החשובים ביותר בחייהם – כל זאת דווקא בעת מצוקה, קושי, כעס, ומחלוקת. 

האמת היא, שלא ניתן לייצר מצב בו שני הצדדים יצאו כשידם על העליונה, אבל ניתן לייצר מצב בו כל אחד יזכה בנושאים המשמעותיים לו. 

כדי להגיע להסכמות, מומלץ להיעזר בליווי מקצועי להסדרת הנושאים המשמעותיים לכם.    

שימו לב גירושין של בני זוג או פרידה של ידועים בציבור, מחייבים יצירת הסדרים שיאפשרו רווחה לבני הזוג, גם כשיחיו בנפרד. זאת כמובן, תוך שימת דגש וחשיבות עליונים לילדים המשותפים, ככל שישנם.

אני מוצאת שיש חשיבות מכרעת למצוא את הדרך לשמירת רמת חיים נאותה לילדים בכל אחד מהבתים של ההורים, תוך הסדרת חובותיהם וזכויותיהם הכלכליים של בני הזוג. 

משמורת ילדים –טובת הילדים

לאחרונה, בתי המשפט זנחו את המונח "משמורת", מתוך תפיסת עולם שוויונית המותאמת לעידן הנוכחי. על פי תפיסה זו אחראים ההורים במשותף לגורל ילדיהם ולהתפתחותם הפיזית והנפשית,   תוך חלוקת זמני השהות של הילדים בבית כל אחד מן ההורים בהתאם לנסיבות החיים.

מזונות ילדים – להבטיח את כלכלתם

כהורים, כל אחד מכם מחויב לשאת בצרכי ילדכם. במידה ואינכם מסכימים על גובה המזונות, או על יחס הנשיאה בהוצאות הקטינים בין שני ההורים, בית המשפט יפסוק בהתאם לגובה הכנסתכם, רמת חייכם, ומעבר לכל, לפי צרכיו וטובתו של ילדכם.  

אופן חלוקת המזונות: 

לאחרונה, חל שינוי מהותי בתפיסת תשלומי מזונות ילדים. באופן עקרוני, ההורים ישתתפו במימון צרכי הילדים על פי יחס ההכנסות של שני ההורים ועל פי יחס זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים. לעיתים, כאשר אחד ההורים משתכר סכום גבוה יותר מהשני, או כאשר הילדים שוהים זמן רב יותר עם אחד מההורים, הוא יידרש להעביר תשלום כספי קבוע לידי ההורה השני.

שימו לב על אף האמור, הכלל הוא שלילד עד גיל 6 – חובת הנשיאה במזונות היא מוחלטת על האב. 

חלוקת רכוש – להבטיח את איכות חייכם

חלוקת הרכוש, היא עוד סלע מחלוקת מרכזי וטעון בגירושין או פרידה. כל אחד מכם היה שואף להבטיח שחלק גדול מהרכוש יישאר אצלו כדי לשמר לעצמו את רמת החיים ממנה נהנה במהלך חייכם המשותפים כזוג. 

בעת פירוד, הרכוש אותו יש לחלק, הוא כל נכס בעל שווי כלכלי שהצטבר במהלך חייכם המשותפים, כגון: נכסי דלא ניידי, חשבונות בנק, ניירות ערך, מניות ואופציות, פנסיה, חסכונות, חובות, כלי רכב ועוד. 

גט – ההליך הרשמי לגירושין

בישראל, הסמכות לדון בגירושין בין בני זוג יהודים נתונה לבתי הדין הרבניים בלבד. כלומר, לבתי המשפט לענייני משפחה אין סמכות להורות על גירושין של זוג נשוי.

הסמכות הזו, חלה גם על מי שנישא בנישואין אזרחיים. במקרה זה, בית הדין הרבני עורך "גט לחומרה" כלומר, "ליתר בטחון", כדי שלא יהיה ספק שמא נישואי בני הזוג תקפים גם הלכתית, על אף שנישאו נישואים אזרחיים.

התרת נישואין לזוגות שאינם יהודים

כאשר שני בני זוג, (או אחד מהם) – אינם יהודים, או לא נישאו בנישואים דתיים אחרים והם מעוניינים להתגרש, עליהם לפנות בבקשה להתרת הנישואין לבית המשפט לענייני משפחה ולא לבית הדין הרבני (לבני זוג מוסלמים ונוצרים מוסדר הליך הגירושין בבתי הדין הדתיים שלהם).

מילה ממני לסיום – המפגש עם ה"לבד" קשה מאוד בהתחלה ונדרש זמן להתרגל אליו. פעמים רבות, הפירוד נעשה ביוזמת צד אחד, והצד השני נותר עם תחושת נטישה, כעס, ופגיעה אשר מעצימים את הקושי. ניסיוני האישי והמקצועי מאפשרים לי להעניק לכם סיוע משפטי רגיש ומותאם אישית. 

CONTACT

לקביעת פגישה, יש להשאיר פרטים: