צוואות וירושות

מטבענו, בהווה אנו עסוקים ביצירת עתיד טוב לילדינו ונכדינו. כדאי שנקדיש מחשבה ותכנון ליום שאחרי לכתנו, כך שהיקרים לנו, ימשיכו לחיות באיכות החיים הנאותה,  שתכננו עבורם.

בעריכת צוואה, אתם אלה שתחליטו מי יירש את רכושכם. ללא צוואה תקינה, רכושכם יחולק על פי הוראות חוק הירושה, מבלי להתחשב בהשקפת עולמכם. לכן, כדי לדאוג לעתיד יקיריכם, כדאי שתערכו צוואה. 

ירושה על פי צוואה – היכולת שלכם לקבוע 

צוואה היא מסמך בו אתם קובעים מי יירש את רכושכם, בהתחשב באמונות ובערכים שלכם. קיימות ארבע דרכים לעריכת צוואה:

  • צוואה בעֵדים – הדרך המקובלת ביותר, בה עורך-הדין מנסח את הצוואה, על פי הנחיותיכם, בנכחות עדים. 
  • צוואה בכתב יד – כתובה כולה בכתב ידכם, ואין צורך בעדים או בעורך-דין. אמנם זו דרך פשוטה ולא יקרה, אך בהיעדר ידע מקצועי לעריכתה, קשה להגן עליה במידה ומתעורר סכסוך משפטי.
  • צוואה בפני רשות – דרך נוספת לעריכת הצוואה היא לצוות את רכושכם בפני גורם רשמי –  שופט או נוטריון. צוואה זו כרוכה בתשלום אגרה.
  • צוואת שכיב מרע – צוואה הנאמרת בעל-פה, בפני שני עדים במצב בו אדם שרוי על ערש דווי. על העדים לרשום את דבריו במדויק על גבי זיכרון דברים, לחתום ולהפקידו ברשם הירושה.

התנגדות לצוואה – הזכות לערער 

במקרה ואתם חשים כי קופחתם או במידה ונושלתם מצוואה, באפשרותכם להגיש התנגדות לצוואה, לערכאות השיפוטיות. 

ירושה על פי דין – באין צוואה, החוק קובע

במידה ולא ערכתם צוואה, החוק מסדיר מה ייעשה ברכושכם. ככלל, יעבור רכושכם לבן הזוג ולילדים. 

אם אינכם נשואים ואין לכם ילדים, יעבור הרכוש להורים, הורי הורים, אחים ואחיות, על פי סדר הורשה הקבוע בחוק. בהעדר יורשים, המדינה מקבלת את העיזבון. 

כדי לקבל את הירושה, על היורשים לפנות לרשם הירושות לשם מתן צו. קיימים שני סוגי צווים:

  • צו קיום צוואה במידה והמוריש ערך צוואה בחייו, רכושו יחולק לפי הוראות צוואתו.
  • צו ירושה – בהיעדר צוואה, רכושכם יחולק לפי חוק הירושה. הצו אינו מפרט את אופן חלוקת הרכוש, אלא מכריע בסוגיית יחס חלוקת זכויות הירושה וזהות היורשים.

ידועה בציבור יורשת את בן זוגה כאילו הייתה נשואה לו. 

חשוב לזכור – כי גם אם בני הזוג ערכו הסכם ממון, עדיין זכאי בן הזוג לרשת מחצית מהרכוש בעיזבון, ועל כן לא די בעריכת צוואה אלא שיש לערוך גם הסכם ממון. 

עריכת צוואה מבטיחה כי רכושכם יחולק בעתיד ליורשיכם על פי תפיסת עולמכם.

 

CONTACT

לקביעת פגישה, יש להשאיר פרטים: